Tietosuojaseloste

Suuntima-kyselytyökalu

Viimeksi päivitetty: 16.12.2014

Suuntima-kyselytyökalua kehittävä ja ylläpitävä Näky 2 -hanke on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste selvittää, kuinka henkilötietojasi käsitellään tarjotussa palvelussa.

Rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi käyttäjä hyväksyy tietosuojaselosteen asettamat ehdot. Pyydämme tutustumaan ehtoihin huolella.

Käyttäjillä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, joille on myönnetty Suuntiman käyttäjätunnus ja salasana. Vastaajilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka vastaavat käyttäjien luomiin kyselyihin.

Rekisterinpitäjä

Jyvälän Setlementti ry
y-tunnus: 0208206-2

Rekisterinpitäjän osoite

Viitaniementie 11-13
40720 Jyväskylä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Helena Huovila, Jyvälän Setlementti ry, toiminnanjohtaja
suuntima@suuntima.info

Rekisterin nimi

Suuntima-kyselytyökalun käyttäjärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:

Kerättäviä tietoja käytetään Suuntiman käyttäjäsuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, palvelun kehittämiseen ja palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Anonyymiä ja numeerista tilastotietoa Suuntimaan rekisteröityneistä käyttäjistä käytetään raportoinnissa Suuntiman kehitystä rahoittavalle Raha-automaattiyhdistykselle, ks. rekisteritietojen luovutus.

Selvyyden vuoksi todetaan, että käyttäjät vastaavat poikkeuksetta itse kaikesta Suuntimaan tallentamistaan ja sillä keräämistään tiedoista. Vastuu koskee tietojen henkilötietolain (523/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) mukaista käsittelyä, velvoitteita rekisterinpitäjänä sekä hyvien käytäntöjen noudattamista.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteröityessäsi Suuntiman käyttäjäksi tallennamme sähköpostiosoitteesi ja salasanasi salausalgoritmilla. Käyttäjätiliisi liitetään käyttäjätunnus, yksilöivä numero, käyttäjätilin luoneen käyttäjän yksilöivä numero, käyttöoikeusaika, tieto käyttöoikeustasosta ja käyttäjätilin luomispäivämäärä. Mikäli sinut kutsutaan johonkin käyttäjäryhmään ja mikäli liityt johonkin ryhmään, nämä tiedot liitetään käyttäjätiliisi.

Keräämme myös Suuntimaan käyttöön liittyviä tietoja, kuten käyttäjän IP-osoitteen, tietoja käyttäjän selaimesta sekä edellisen onnistuneen sisäänkirjautumisen päivämäärä ja kellonaika. Mikäli käyttäjätilille tulee liian monta epäonnistunutta sisäänkirjautumisyritystä, tallentuvat tilin lukittumiseen ja avaamiseen tarvittavat tiedot. Mikäli näemme tarpeelliseksi, voimme kerätä tietoja myös palvelun käyttötavoista, kuten mitä Suuntiman osia on käytetty.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Yllä mainitut tiedot hankitaan Suuntima-kyselytyökalun käyttäjiltä heidän suostumuksellaan.

Rekisteritietojen luovutus:

Rekisterin sisältämistä tiedoista luovutetaan Suuntiman kehitystyötä rahoittavan Raha-automaattiyhdistyksen käyttöön vain anonyymejä, palvelun suosioon liittyviä tilastoja. Rahoittajalle luovutettavat tiedot eivät vaaranna Suuntimaan kerättyjen tietojen tietosuojaa tai vastaajien tai käyttäjien yksityisyydensuojaa.

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tallennus ja turvaaminen:

Suuntima on kahdennettu eri palvelimille, joten ongelma yhdellä palvelimella ei aiheuta katkoksia tai hidasteluita palvelussa. Lisäksi tiedot varmuuskopioidaan fyysisen palvelinympäristön sisällä päivittäin erilliselle varmuuskopiopalvelimelle. Tämän lisäksi tiedot varmuuskopioidaan viikoittain erilliselle kovalevylle, jota säilytetään lukitussa kaapissa. Kaikki tietoliikenneyhteydet Suuntimaan toimivat SSL-protokollan suojaaman tietoliikenteen kautta. Käytettäviä salausmenetelmiä pidetään ajan tasalla parhaina pidettyjen salausstandardien mukaan.

Kullakin Jyvälän Setlementti ry:n määrittelemällä Suuntiman ylläpitotyöhön osallistuvalla työntekijällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen työntekijä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen myös palvelussuhteen jälkeen sitovan salassapitosopimuksen, sekä tieto- ja yksityisyyden suojasta säädetyn lainsäädännön nojalla.

Tarkastusoikeus:

Suuntiman käyttäjillä on tarkastusoikeus heitä koskeviin tietoihin Suuntiman käyttäjärekisterissä. Pyyntö osoitetaan sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Lisätietoja: Henkilötietolaki 26 § Tarkastusoikeus

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Suuntiman käyttäjillä on oikeus vaatia Suuntiman käyttäjärekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö osoitetaan sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Lisätietoja: Henkilötietolaki 29 § Tiedon korjaaminen

Muutokset tietosuojaan:

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, mikä voi vaatia myös tarkistuksia tietosuojaan. Ilmoitamme muutoksista joko palvelussamme tai sähköpostitse rekisteriin annettuun sähköpostiosoitteeseen, mikäli muutokset vaikuttavat olennaisilta osin tapaamme käsitellä henkilötietoja. Muissa tapauksissa voit tarkastaa "viimeksi päivitetty" -merkinnän tämän tietosuojaselosteen alkupäässä, koska suurin osa muutoksista on todennäköisesti hyvin pieniä. Jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen muututtua, hyväksytte myös uudistuneet ehdot. Mahdollisissa muutostilanteissa pyydämme teitä tutustumaan myös uudistuneisiin ehtoihin huolella.